≡ Меню

Служебна информация

Информация съгласно § 5 TMG:

Яник Енерджи
c/o autorenglück.de
Franz Mehring Str. 15
01237 Dresden

За контакти: info@allesistenergie.net

Данъчен номер: DE314833611

Лице, отговорно за съдържанието:

Яник Енерджи

c/o autorenglück.de
Franz Mehring Str. 15
01237 Dresden

Участие в потребителски спорове:

Ние не участваме в процедура за уреждане на спорове пред потребителски арбитражен съвет.

Отговорности:

Ние носим отговорност за съдържанието на нашите уебсайтове в съответствие с общите закони, по-специално раздел 7, параграф 1 от Закона за телемедиите. Цялото съдържание е създадено с необходимото внимание и доколкото ни е известно. Ако препращаме към уебсайтове на трети страни чрез хипервръзки на нашия уебсайт, не можем да гарантираме, че свързаното съдържание ще продължи да бъде актуално, правилно и пълно, тъй като това съдържание е извън нашата зона на отговорност и ние нямаме влияние върху бъдещия му дизайн. Ако смятате, че някое съдържание нарушава приложимото законодателство или е неподходящо, моля, уведомете ни.

Правната информация на този сайт, както и всички въпроси и спорове във връзка с дизайна на този уебсайт са предмет на законодателството на Федерална република Германия.

Забележка за защита на данните:

Можете да намерите нашата информация за защита на данните на:

Защита на лични данни

Известие за авторски права:

Текстовете, изображенията, снимките, видеоклиповете или графиките на нашия уебсайт обикновено са обект на защита на авторските права. Следователно всяко неразрешено използване (по-специално възпроизвеждане, обработка или разпространение) на това защитено с авторски права съдържание е забранено. Ако възнамерявате да използвате това съдържание или част от него, моля, свържете се с нас предварително, като използвате данните по-горе. Ако ние самите не сме притежатели на необходимите авторски права за използване, ние ще се постараем да организираме контакт с упълномощеното лице.

Профили в социалните медии:

Това правно съобщение се отнася и за следните профили в социалните медии:

https://www.instagram.com/allesistenergie/

https://www.facebook.com/allesistenergie

https://www.youtube.com/allesistenergie

Постоянният контрол върху съдържанието на свързаните страници обаче няма конкретни доказателства, че нарушението е неразумно. Ние ще премахнем тези връзки незабавно, ако узнаем каквито и да е законови нарушения.

Авторски/авторски снимки:

(c) снимки от – pexels.com; Лиценз Creative Common Zero (CC0).

(c) снимки от – pixabay.com; Лиценз Creative Common Zero (CC0).

 

БодиМелд

Всички реалности са вградени в свещения Аз. Ти си източникът, пътят, истината и животът. Всичко е едно и едно е всичко - Най-високата представа за себе си!